Ervaringen

Frank Verkoijen is de drijvende kracht achter Tourinova.
Zijn zakelijk profiel vind u hier: https://www.linkedin.com/in/frank-verkoijen

Frank Verkoijen studeerde in 1994 af als een van de eerste Vrijetijdswetenshappers aan de Tilburg University. Na twee jaar In Engeland (Cheltenham & Gloucesterhire College of Higher Education) voor de klas te hebben gestaan was hij in 1997 en 1998 werkzaam als adviseur op het gebied van plattelandstoerisme.

In 1999 is Frank gaan werken bij Toerisme Provincie Antwerpen als projectleider Grenslandschap Taxandria, een samenwerkingsverband van Nederlandse en Vlaamse organisaties op het gebied van recreatie en natuur. Vanaf eind 2001 werkte Frank bij het Limburgs Bureau voor Toerisme als gebiedscoördinator Maasduinen in Noord-Limburg, om vervolgens in 2004 over te stappen naar de Provincie Limburg. Vanaf 2007 was hij gedetacheerd bij de NV Industriebank LIOF, de uitvoeringsorganisatie van de provincie Limburg. Daarnaast had hij een eigen adviesbureau dat zich met name richtte op Nederlandse en Vlaamse overheden en toeristische organisaties. Medio 2009 is Frank gaan werken bij RECRON, in de functie van regiomanager voor Limburg. Daarnaast werkte hij lange tijd als bedrijfsgroepsmanager van de bedrijfsgroep dagrecreatie / dagattracties. Naast het hoofdredacteurschap van het vakblad Recreactie was Frank o.a. projectleider van de Green Deal Recreatie (het verminderen van chemische onkruidbestrijding op recreatieparken) en auteur van diverse toeristische vaknota’s.

Vanaf maart 2017 werkt Frank als zelfstandig adviseur. De werkwijze van Frank kenmerkt zich door creativiteit en gedrevenheid. Zijn zeer uitgebreide ervaring en netwerk in zowel Nederland als Vlaanderen stelt hem in staat snelle verbanden te leggen en te komen tot werkbare, marktconforme oplossingen voor een veelvoud aan toeristisch-recreatieve vraagstukken.

Een greep uit Frank’s werkervaringen:

Regiomanagement

We hebben ervaring als regiomanager van RECRON in Limburg, maar ook als regiomanager Maasduinen, destijds het toeristisch samenwerkingsverband tussen de gemeenten Venlo (destijds ook nog met de gemeente Arcen en Velden), Beesel, Bergen, Gennep en Mook en Middelaar

Projectleiding

We hebben ervaring als projectleider, zoals van de ‘Green Deal Gewasbeschermingsmiddelen’, een convenant op het gebied van onkruidbestrijding op recreatiebedrijven met als partners RECRON, HISWA, het ministerie van I&M, Centerparcs, Roompot, Landal Greenparcs en de Groene Koepel.

Europese subsidies

We hebben ervaring met het aanvragen, uitvoeren en financieel beheren van Europese subsidieprojecten zoals het project Grenslandschap Taxandria (Interreg II)

Startende ondernemers

We hebben ervaring met het helpen van startende ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van agrotoerisme, campings of dagrecreatie

Toeristenbelasting

We hebben zeer veel ervaring op het gebied van lokale belastingen, waarbij een andere kijk op toeristenbelasting wellicht het meest in het oog springt

Grensoverschrijdende projecten

We hebben ervaring met het opzetten van grensoverschrijdende projecten zoals het laten aansluiten van het Nederlandse knooppuntennetwerk op de Duitse Niederrhein routes

Lobby

We hebben ervaring met lobbytrajecten op lokaal, regionaal en nationaal niveau

Benchmarks

We hebben ervaring met benchmarks, zoals de RECRON benchmark verblijfsrecreatie ism Alfa Accountants

Leisure Leefstijlen

We hebben ervaring met het toepassen van de leisure leefstijlen (het RECRON kleurenmodel) voor zowel gemeenten als ondernemers

Beleidsplannen, position papers en visies

We hebben diverse beleidsplannen, visies en position papers geschreven, zoals ‘Midden-Limburg wil excelleren in toerisme’(co-creatie)

Studiereizen

We hebben studie- en inspiratiereizen georganiseerd naar het Ruhrgebied, Berlijn, Parijs en London (ism de NHTV en de European Fun Factory)

Dagattracties

Als RECRON bedrijfsgroepmanager dagattracties hebben we veel contacten met dagrecreatieve bedrijven en attractieparken in heel Nederland en Vlaanderen.

Opzetten samenwerkingsverbanden

We hebben onder andere het samenwerkingsband agro-toerisme Midden-Limburg opgezet

Routes en routestructuren

We hebben het businessplan voor het Routebureau Noord- en Midden-Limburg geschreven

Natuureducatie / bezoekerscentra

We hebben zowel de natuur educatieve visie voor de Sigma werken (de Vlaamse Deltawerken) alswel een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw bezoekerscentrum in Belgisch Limburg uitgevoerd.

Acquisitie

We hebben ervaring met projectacquisitie voor de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij LIOF

Management ondersteuning

We hebben ervaring met het ondersteunen van het management van campings en bungalowparken

Projectontwikkeling

We hebben het project ‘fietspendelboot’ van A tot Z ontwikkeld en begeleid

Advisering

We hebben tientallen adviesrapporten geschreven voor met name startende en adviseren momenteel enkele recreatieondernemers bij hun bedrijfsvoering

Heroriëntering VVV’s

We hebben ervaring met het heroriënteren van een regionale VVV en het opzetten van een nieuwe promotieorganisatie

Vitaliseren verblijfsrecreatie

We hebben diverse ondernemers geholpen hun bedrijfsvoering te optimaliseren. We kunnen overheden (gemeenten, provincies) helpen een integrale vitaliteitsaanpak te ontwikkelen.

Netwerken

We beschikken over een groot netwerk op het gebeid van recreatie en toerisme in Limburg, Nederland, Vlaanderen en Europa, bijvoorbeeld via onze contacten met EFCO en IAAPA