Overheden-Natuurorganisaties

Onze diensten voor overheden en natuurorganisaties

Toerisme is in veel  gemeenten en provincies al snel  ‘speerpunt van beleid’. En dan begint het pas.. hoe geef je hier handjes en voetjes aan? Wellicht ligt er al een visie (en anders maken wij die voor u), maar hoe maakt u de stap van visie naar realisatie? M.a.w. hoe krijgt u het proces in beweging? Waarom verloopt de samenwerking met het bedrijfsleven toch zo moeilijk?

Precies in deze fase zit onze kracht. Wij spreken namelijk de taal van zowel overheden als ondernemers. Belangen, vertrouwen en persoonlijkheden spelen een cruciale rol in het proces. ‘De’ overheid bestaat niet. ‘De’ sector ook niet. Wat wel bestaat is een samenspel van individuele ondernemers met hun eigen belangen, ambtenaren met een opdracht, natuurbeschermers met een missie, bankiers of projectontwikkelaars met financiële ‘targets’, wethouders met ambitie en raadsleden met of zonder kennis van de sector… en waar blijft de recreant of toerist in dit proces eigenlijk? Hebben die ook een stem?

In dit krachtenspel is het zaak om niet alleen overeind te blijven, maar ook om de gestelde doelen binnen te gestelde termijnen te halen. Je bent als overheid een speler die meespeelt, maar je bent niet alleen aan zet…

Voor al uw projecten, vraagstukken, opdrachten, missies of doelstellingen heeft u wellicht ondersteuning nodig en bent u wellicht op zoek naar een projectleider, een gebiedsregisseur of interim-manager. Afhankelijk van de inhoud en duur van de opdracht kunnen we bekijken of wij iets voor u kunnen betekenen in dit samenspel van belangen.

Hoe effectief is uw beleid?

Vrijwel elke gemeente en zeker elke provincie heeft toerisme en recreatie hoog in het vaandel staan. De meesten hebben er ook beleid voor geformuleerd. Het schrijven van een beleidsplan is niet zo moeilijk. Het uitvoeren ervan is lastiger. En het meten van het effect al helemaal. De praktijk wijst vaak uit dat veel zaken die beleidsmatig bepaald zijn, vaak nooit of niet volledig gerealiseerd worden. De praktijk is namelijk weerbarstig. Waar dat door komt en hoe dat te verbeteren is: daar willen we u graag mee helpen. We kunnen een beleidsevaluatie uitvoeren, beleid monitoren maar ook het effect van uw beleid meten.  Meten is weten.

Voor welke concrete werkzaamheden kunt u ons inhuren?

  • Wij kunnen het effect van uw beleid meten, monitoren en evalueren.
  • Wij kunnen u helpen bedrijven in uw gemeente of provincie weer vitaal te maken
  • Wij kunnen het projectmanagement bij een integrale gebieds- of projectontwikkeling uitvoeren
  • Wij kunnen een regionale vraag/aanbodanalyse maken (bijvoorbeeld op basis van het Leisure Leefstijlenmodel)
  • Wij kunnen ondernemerssessies begeleiden
  • Wij geven lezingen en presentaties

Natuurorganisaties

Als natuurorganisatie bent u partner in het vrijetijdsaanbod. Of het nu gaat om het beheer van Nationale Parken, bezoekerscentra, wandel-, fiets-, of menroutes: de recreant en toerist maken (liefst) gratis gebruik van uw terreinen. Steeds vaker, steeds intensiever. Zijn er verdienmodellen te ontwikkelen die de teruglopende overheidsfinanciering opvangen. Met welke marktpartijen kunt u samenwerken en onder welke voorwaarden lukt dat het beste. Tourinova heeft samen met bureau Van den Herik en Verkaart veel ervaring met  bovenstaande vraagstukken.