Partners

Adviseurs op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ontwikkeling, landschap en economie


 

Advies en projectmanagement op het gebied van natuur(educatie) en landschapsontwikkeling.


 

Marketingexperts op het gebied van recreatie en toerisme, communicatie en promotie.


 

Ontwerpen en inrichtingen van recreatieparken of gebouwen.  Ondersteuning bij visie en strategieontwikkeling op het gebied van recreatie en ruimte. Van recreatief concept tot de ruimtelijke vertaling naar de fysieke terreinindeling of gebouwontwerp.


 

Juristen met ervaring rond ruimtelijke ordening en bouwen, natuur en milieu, vastgoed (koop en huur), handhaving en financieel bestuursrecht (planschade, nadeelcompensatie en subsidies).


 

Bedrijfsadvies, managementondersteuning, ondernemersvraagstukken op het gebied van recreatie en toerisme


 

Vormgeving en reclame.